Община РАКИТОВО БЪЛГАРСКИ | ENGLISH  
 
 
 
За Кмета

Любомир Даков Петков е роден на 07.07.1957 г. в гр. Ракитово. Семеен с две деца, дъщеря и син. Завършил е ПУ ”Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, следва в Институт по биология към Чешката академия на науките – гр. Прага, където защитава докторат. Преди избирането му за кмет на община Ракитово успешно ръководи частен бизнес в дървообработването. В предстоящата му работа ще се стреми да постигне:

  • въвеждане на финансова дисциплина;
  • силно икономическо развитие;
  • приоритетно изграждане на туристическа инфраструктура с цел утвърждаване на общината като дестинация за алтернативен туризъм;
  • подновяване и възстановяване на ВиК – мрежата и изграждане  на пречиствателна станция;
  • сигурност и обществен ред за населението;
  • откриване на „горещ телефон” за сигнали;
  • опазване на екологията в района;
  • разрешаване на транспортните нужди на населението в общината.

Новият кмет на Ракитово казва: ”Запознат съм с проблемите на общината, мисля че имам сили и възможности за решаване на основните проблеми тук. Вярвам в успеха, защото зная как да го постигна с труд, достойнство и уважение, а пропуснатото време за развитието на общината ще бъде компенсирано само като продължим заедно напред.”


 
horline_long
blueline
За контакти: 4640,Ракитово, ул. Иван Клинчаров №57, тел.: +3593542 20-44, факс: +3593542 22-53, , e-mail: rakitovo@abv.bg
made bay BOOM  »